Brabantbrede samenwerking om unieke aanbod en expertise food op de kaart te zetten

Noord-Brabant European Region of Gastronomy 2018 is een initiatief van AgriFood Capital en provincie Noord-Brabant. Zij werken samen met Brabantse partners aan het programma dat een impuls geeft aan de Brabantse expertise en het aanbod het gebied van food. Eén van de gezamenlijke doelstellingen is om te werken aan een  voedselsysteem dat beter is voor mens, dier en milieu en zo uitvoering te geven aan de voedselagenda van de toekomst. De duurzame ontwikkeling van de Brabantse gastronomie en gastvrijheid, vormt een belangrijk onderdeel van die doelstelling.

 

Vanaf maart 2018 zet We Are Food tien maanden lang telkens één actueel food thema in de spotlights. Die tien thema’s zijn aangedragen door Brabantse food-ondernemers, consumenten, zorgprofessionals, studenten, etc.. Elke maand heeft een of meerdere gangmakers. Die zijn samen het gezicht van We Are Food: een inspirerende mix van gevestigde entrepreneurs en beginnende hemelbestormers. Eén ding hebben ze gemeen: ze hebben een plan, een droom. In 2018 proberen we die dromen te realiseren en van nut te laten zijn voor de jaren die volgen. De werkvorm die daarvoor is gekozen heet de Brabantse Keuken.

Kaart keukens