Datafood

Bourgondiërs en high tech versmelten in Brabant. Samen vormen ze een nieuw, Brabants recept: Big data voor beter voedsel. In de maand van #Datafood zoeken we food en data gedreven innovaties van start-ups. Want meer weten zorgt voor beter eten.

De uitdaging

Een pil in plaats van een maaltijd, de moleculaire keuken: sommige fantasieën over het voedsel van de toekomst zijn een droombeeld gebleken, of juist al achterhaald door de tijd. Zoals het zich nu laat aanzien, heeft de combinatie van eten en data de toekomst. Een chip in je lichaam die je precies vertelt welke voedingsstoffen je nodig hebt, of een app waarmee consumenten kunnen zien welke producten bij hun lokale supermarkt zijn afgeprijsd omdat zij tegen de houdbaarheidsdatum lopen. Ook big data kunnen voor grote doorbraken zorgen: hoe kan de foodsector profiteren van het internet of things, het netwerk van slimme apparaten die met elkaar in verbinding staan?

Juist in Brabant

Sinds 2016 worden in Brabant bachelor- en masteropleidingen binnen de data sciences aangeboden. Vier Brabantse partijen werken daarvoor intensief samen: de provincie Noord-Brabant, de gemeente ‘s Hertogenbosch, Tilburg University en de TU Eindhoven. Gezamenlijk geven zij een impuls aan de internationale positionering van Brabant als Data Science Regio. De naam waaronder ze dat doen is de Jheronimus Academy of Data Science, kortweg JADS. JADS voert onder meer onderzoek uit op het gebied van data sciences en werkt aan de opbouw van een nieuw data-ecosysteem met tal van bedrijven en organisaties in Brabant.

Jheronimus Academy of Data Science (JADS)

Noord-Brabant loopt in Europa voorop op het gebied van agrifood. Deze provincie heeft een zeer sterke primaire sector en voedselverwerkende industrie. Dit is ook de eerste provincie in Nederland met een heuse data-universiteit: Jheronimus Academy of Data Science (JADS). Data Science wordt steeds belangrijker om antwoorden te vinden op de uitdagingen van onze tijd, zeker op het gebied agrifood. Dat is een van de onderwerpen waar JADS zich mee bezig houdt.  
Lees hier het interview met Mark vd Pol over  #Datafood.

 

"Stel je voor: een chip in je lichaam die je precies vertelt welke voedingsstoffen je op dat moment nodig hebt!"