Top 3 festivals

Food(truck) festivals zijn nog altijd immens populair, toch neemt de groei van het aantal nieuwe festivals af. Brabant behoort tot de top 3 provincies met de meeste food festivals. Het totale aantal food festivals en edities in 2017 bleef in vergelijking met een jaar daarvoor nagenoeg gelijk. Waar in 2017 een totaal van 181 food festivals samen 276 edities verzorgden, was dat een jaar eerder 175 events met 282 edities. Er is dus geen sprake van een significante groei of terugval. Wel is de markt relatief jong. Van de food festivals in 2017 bestond 91% vijf jaar of korter. Driekwart van de festivals bestond zelfs niet langer dan drie jaar. Tot deze conclusies komt lector Harry van Vliet, verbonden aan het lectoraat Crossmedia van de Hogeschool van Amsterdam-faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie. Hij bracht voor zijn jaarlijkse onderzoek, resulterend in de Festival Atlas 2017, onder meer de Nederlandse food festivals in kaart.